İçeriğe geç Altbilgiye atla

Fotovoltaik, güneş paneli ya da hücresi sayesinde elektrik elde etme yöntemi biçimidir. Kelime anlamı olarak ışık fotonundan elektrik üretimi anlamına gelir. Güneş enerjisini elektrik enerjisini dönüştüren teknoloji ise Fotovoltaik (PV) teknolojisi olarak adlandırılır. Işık fotonlarından üretilen sistemlere de Fotovoltaik (PV) Güneş Enerji Sistemi denir.

Tükenmeyen tek enerji kaynağımız güneştir. Dünyadaki en temiz kaynaktır çünkü atığı bulunmaz. Güneş enerjisi çevre açısından temiz ve ucuz olduğu için günümüzde sıklıkla kullanılır. Türkiye ise sahip olduğu konumdan ötürü en iyi güneş ışınlarını alan ülkelerden biri olduğu için şanslıdır. Volta Enerji de güneş enerjisinin sağlayacağı avantajlara odaklanıyor ve bunun için son sürat çalışmalarını sürdürmektedir.

Fotovoltaik(PV) Teknolojisi

Fotovoltaik efekt, güneş ışınlarının elektrik akımına çevrilmesi teknolojisine denir. Fotovoltaik güneş enerji sistemi ile PV hücreleri fotovoltaik efekti kullanarak güneşten direkt doğru akım (DC) elektrik üretmektedir. Volta Enerji Fotovoltaik (PV) teknoloji konusunda hassas davranıyor ve sizler için en iyi çevreci çözümleri bulmaktadır.

Fotovoltaik (PV) teknolojisinin özellikleri arasında, ortalama %15-16 verimliliğine sahip olması ve 25-30 yıl kadar operasyonel ömrünün bulunması vardır. Fotovoltaik (PV) güneş enerji sistemi ile uzun ömürlü ve verimli kullanımlarla avatanjı üretime geçebilirsiniz. Volta Enerji bu güveni sizin için sunmaktadır.

Fotovoltaik Panel Nedir?

Işık fotonlarının etkisiyle güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken malzemeden oluşmuş güneş panelleridir. Burada en önemli kısım, doğru fotovoltaik paneli seçmektir.

Fotovoltaik Etkinin Buluşu

Fransız Becquerel ailesi dört kuşak boyunca güneş ışınları ve kimyasal tepkimeleri üzerindeki etkileriyle ilgilendiler. 1939’da asidik bir çözelti ve gümüş klorür ile kaplanmış platin elektrotlarla ışığın tepkimelere etkisini ölçmeye başladı. Deneyleri sonucunda ışığın elektrotlarla bir potansiyelinin olduğunu fark etti ve sonuç olarak fotovoltaik etkiyi bulmuş oldu.

Işık yüzeye düştüğü zaman bir kısmı yansıyarak geri döner bir kısmı da yüzeye geçmiş olur. Yani yüzey dediğimiz güneş paneli ya da hücreleridir. Fotovoltaik (PV) güneş enerji sistemi sayesinde güneş ışınları güneş panellerine ya da güneş hücrelerine düşer ve malzemenin atomları tarafından emilir. Emilen fotonun enerjisi elektrota geçer. Bu elektrot ise uygun şartlar sağlandığında bir elektrik devresinin parçası olabilir. Bu olayın ismi fotovoltaik etki olarak açıklanıyor.

Edmond Bacquerel 1839’da daha 19 yaşındayken dünyanın ilk fotovoltaik hücresini icat etti. İlk güneş gözesi fotovoltaik güneş hücresi ise 1954 yılında Bell Labortatuvarı’nda geliştirildi.  Fakat çok pahalıya üretiliyordu. Bu yüzden kendisine oyuncak sanayisi dışında başka bir kullanım alanı bulamadı.

Fotovoltaik Hücrelerin Çalışma Yapısı

Fotovoltaik hücreler çoklu katmanlardan oluşmaktadır. Hücrenin en üst katmanında yarı-iletkenler bulunur ve güneş ışını hücreye çarptığı zaman elektronlar uyarılır ve altındaki katmana geçiş yapar. Bu iki katman arasındaki elektron hareketliliği sonucunda elektrik akımı oluşmaktadır. Birden fazla fotovoltaik hücre bir araya getirilerek güneş panelleri oluşturulmuş olur ve böylece birlikte çalıştırılarak daha fazla elektrik gücü kazanılır.

Fotovoltaik Sistemler ile Elektrik Üretimi

Fotovoltaik (PV) güneş enerji sistemi sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretebilmek için fotovoltaik piller kullanmak gerekir. Fotonu yani güneş ışınını dönüşümün gerçekleşeceği alana düşürerek elektrik enerjisi üretilmiş olur. Bunun için güneş hücreleri ya da güneş panelleri kullanmak gerekir. Güneş panellerinin yapısı diyot, tristör ve transistör gibi yarı-iletken maddelerden oluşmaktadır. Güneş panellerinin yapımında da yarı-iletken galyum arsenit, kadmidyum tellür ve silisyum kullanılır. Günümüzde en çok silisyum tercih edilmektedir.

Yarı-iletkenlerin eklem bölgelerine foton düşürüldüğü zaman yarı-iletkenin içinde bir elektron-hol çifti oluşur. Elektron-hol çifti ise ortamın manyetik etkisiyle birbirinden ayrılarak güneş enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm süreci tamamlanmış olur.

Fotovoltaik Enerji Sitemlerinin Yararları

Enerji üretim maliyetlerinin giderek arttığı bu dönemlerde ortalama 25 sene ömrü olan Fotovoltaik (PV) enerji sistemleri tüm şebeke alt yapısı olan bölgelerde çoğunlukla şebekeden uzakta kurulur. Sık sık elektrik kesilme durumlarının yaşandığı küçük veya orta büyüklükte bölgeler için kesintisiz bir güç kaynağı görevi göreceği için oldukça yararlı bir uygulamadır.

Fotovoltaik güneş enerji sistemi ile çevreci bir enerji çözümüne katkıda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda güneş enerjisini kullanarak daha verimli ve uzun ömürlü bir elektrik enerjisi üretimini oluşturabilirsiniz. Siz de güneş enerji sistemi çözümlerinden faydalanmak istiyorsanız doğru yatırımlarıyla Volta Enerji, güneş enerjisinden elekrtik enerjisine dönüşümün tüm süreçlerinde sizin yanınızda.

“Doğaya Karşı Sorumluluğunu Yerine Getir”
Fotovoltaik (PV) Güneş Enerji Sistemi

Yorum bırakın